ELEKTRO PRIZMA

Energija mijenja naš svijet

Energija mijenja naš svijet

Vizitka Kontakt

Energija mijenja naš svijet


Program prigusnica

Standardna prigušnica za visokotlačne natrijeve i metal-halogene svjetiljke od 35 do 70W

Oblik: 53x66 mm. Standardna prigušnica za visokotlačne natrijeve, metal halogene i keramičke lampe s izbijanjem. Vakum-impregnirane poliesterskom smolom. Vijčane stezaljke: 0.5 - 2.5 mm2. Zaštitna klasa I.

Svjetiljka Prigušnica Kondenzator
Snaga (W) Šifra Napon V, Hz Dužina (mm) Širina (mm) Visina (mm) Težina (kg) Δt K Faktor snage λ Energetska učinkovitost Cp μ IN A
70 533568 230, 50 108 86 36 1,07 70 0,36 EEI=A3 12 0,38
100 161707 230/240, 50 108 86 42 1,24 75/80 0,42 EEI=A3 12 0,55/0,53
150 533565 230, 50 145 120 64 1,80 70 0,40 EEI=A3 20 0,77
250 161686 230, 50 180 155 110 2,84 80 0,40 EEI=A3 32 1,26

Prigušnice za visokotlačne natrij i metal-halogene svjetiljke od 250 do 600 W

Oblik: 92 × 102 mm. Prigušnica za visokotlačne natrijeve, metal halogene i keramičke lampe s izbijanjem. Vakum-impregnirano s poliesterskom smolom. Vijčane stezaljke: 0.5 - 2.5 mm2. Zaštitna klasa I.

Svjetiljka Prigušnica Kondenzator
Snaga (W) Šifra Napon V, Hz Dužina (mm) Širina (mm) Visina (mm) Težina (kg) Δt K Faktor snage λ Energetska učinkovitost Cp μ IN A
600 533484 230/240, 50 173 160 96 6,80 70 0,44 A2 65 2,90/2,85

Prigušnice za živine i metal-halogene svjetiljke od 50 do 400 W

Oblik: 53 × 66 mm. Za lampe sa živinom parom i metal-halogene lampe sa naponom paljenja 1 kV. Vakum-impregnirano poliesterskom smolom. Vijčane stezaljke: 0.5 - 2.5 mm2. Zaštitna klasa I.

Svjetiljka Prigušnica Kondenzator
Snaga (W) Šifra Napon V, Hz Dužina (mm) Širina (mm) Visina (mm) Težina (kg) Δt K Faktor snage λ Energetska učinkovitost Cp μ IN A
125 167263 230, 50 108 86 36 1,07 75 0,54 EEI=A3 10 0,60
250 167367 230, 50 145 120 75 2,10 75 0,56 EEI=A3 18 1,20
400 167330 230, 50 180 155 110 2,88 75 0,56 EEI=A3 25 1,90

Standardna prigušnica za svjetiljke 18-58W, 230 V

Prigušnica za kompaktne floroscentne lampe. Oblik: 28 × 41 mm. Vakum-impregnirano poliesterskom smolom.Push-in priključak: 0.5-1 mm2. Za automatsko instaliranje svjetiljke:IDC stezaljeke za ulaz H05V-U 0.5. Zaštitna klasa I.

Svjetiljka Prigušnica Kondenzator
Snaga (W) Šifra Napon V, Hz Dužina (mm) Širina (mm) Visina (mm) Težina (kg) Δt/ΔtAN K Energetska učinkovitost Cp μ IN A
36 535977 230, 50 150 140 45 0,43 65 - 4,5 210
58 508186 230, 50 190 180 92 0,80 55/160 B2 7,0 320

Kompaktna regulatorska prigušnica za visokotlačne natrijske lampe od 250 do 400 W

Oblik: 71 × 75 mm. Za visokotlačne natrijeve lampe. Kompaktan set za redukciju snage sa prigušnicom sa ili bez termalnog isključenja sa automatskim resetom, položeni ignitor, modul paljenja i kompenzator. Sa termalnom stezaljkom 0.75-2.5 mm2.

Svjetiljka Regulatorska prigušnica
Snaga (W) Šifra Napon V, Hz Dužina (mm) Širina (mm) Visina (mm) Težina (kg) Faktor snage λ Energetska učinkovitost
250/40% 543745 230, 50 141 110 171 3,3 > 0,90 EEI=A3

Elektronske prigušnice za T8 i T8 lampe

Elektronske ugradbene prigušnice. Kućište: PC, bijelo. Push-in priključci sa polugom: 0.5-1,5 mm2. Za svjetiljke zaštitne klase I. Stepen zaštite: IP20. Visoko frekvencija paljenja (> 5 / dan).

Svjetiljka Prigušnica Sistem
Snaga (W) Šifra Napon V, Hz Energetska učinkovitost Faktor učinkovitosti Temperatura ambijenta (°C) Temperatura kućišta (°C) Snaga (W) Faktor luminiscencije (%)
2 × 36 183131 220–240 A2 > 0.98 –15 to 50 max. 70 68.0 97
4 × 18 183133 220–240 A2 > 0.98 –15 to 50 max. 70 69.0 97
36 183128 220–240 A2 > 0.96 –15 to 50 max. 70 34.0 95
2 × 18 183130 220–240 A2 > 0.96 –15 to 50 max. 70 35.0 98

Elektronski ignitor za visokotlačne natrijske svjetiljke od 70 do 40 W i metalhaloggene svjetiljeke od 35 do 400 W

Standardna verzija ili sa automatskim gašenjem. Komaktan oblik. Za visokotlačne natrijeve svjetiljke, metalhalogene svjetiljke i keramičke lampe s izbijanjem. Napon paljenja: 4-5 kV. Za svjetiljke zaštitne klase I i II.

Tip Šifra Napon V, Hz Max otpor A Gubici W Zagrijavanje K Paljenje kV Nosivost pF
Z 400 M K VS-Power 142897 220–240 5 < 3 < 35 4–5 20–50

PDF katalog - Prigušnice