ELEKTRO PRIZMA

Energija mijenja naš svijet

Energija mijenja naš svijet

Vizitka Kontakt

Energija mijenja naš svijet


Kablovi

Oznaka: H05V-U; JUS oznaka: P

Oznaka: H07V-U; JUS oznaka: P


Oznaka: H07V-R; JUS oznaka: P/M

Oznaka: H05V-K; JUS oznaka: P/F


Oznaka: H07V-K; JUS oznaka: P/F

Oznaka: NYM; JUS oznaka: PGP


Oznaka: H03VH-H; JUS oznaka: P/L

Oznaka: H03VV-F; JUS oznaka: PP/L


Oznaka: H05VV-F; JUS oznaka: PP/J


Oznaka: NYY; JUS oznaka: PP00

Oznaka: NAYY; JUS oznaka: PP00-A


Oznaka: NFA2X; JUS oznaka: X00-A

Oznaka: NAYY; JUS oznaka: PP00-A


Oznaka: H05RR-F; JUS oznaka: GG/J


Oznaka: J-Y(St)Y

JB-Y(St)Y


Oznaka: Cat. 5e U/UTP

Oznaka: Cat. 6 U/UTP


Oznaka: RG 59 B/U